Nieuws & Blog

Blog

Een professionele cultuur

Vanwege het schitterende weer van deze dagen heb ik sinds vanmorgen mijn werkkamer naar mijn dakterras verplaatst.  Hier doe ik mijn werk én luister ik als verstokt radioliefhebber naar de uitzendingen van mijn favoriete radiozender. Daardoor hoor ik inmiddels ieder uur een commercial van een bedrijf dat op zoek is naar werknemers: “persoonlijke ontwikkeling en een fijne werksfeer staan bij ons voorop”.

Onder het toeziend oog van een aantal behoorlijk uit de kluiten gewassen zeemeeuwen, mijmer ik al een hele ochtend door op deze commercial: ik mis namelijk nog een essentieel onderdeel in deze slogan… Het is superfijn dat er in dit bedrijf aandacht lijkt te zijn voor de persoonlijke ontwikkeling! En op een fijne werksfeer is natuurlijk ook helemaal niets aan te merken.

Maar in een professionele organisatie gaat het om meer dan dat! Het gaat om het creëren van een cultuur waarin verbinding en vertrouwen ontstaat tussen mensen én waar vanuit die verbinding en vertrouwen initiatieven ontstaan die leiden tot resultaten. En daarvoor is het nodig dat iedereen wordt aangesproken op professionele kwaliteiten.

Professionele organisatie, professionele cultuur, professionele kwaliteiten: het zijn begrippen die erom vragen om met elkaar verkend te worden. Want voor je het weet, dénk je dat je het met elkaar over hetzelfde hebt, maar blijkt in de uitvoering iets heel anders…

En dat is precies wat we doen in onze teamtrajecten. Daarbij laten we ons inspireren door het werk van Henk Galenkamp en Jeannette Schut: ‘Handboek professionele schoolcultuur. Focus op koers en gedrag‘. Het handboek gaat over de cultuur van onderwijsorganisaties en stelt daarin de volgende vragen centraal:

  1. Wat is cultuur?
  2. Wat is professioneel gedrag?
  3. Wat is een professional?

In een notendop: cultuur is gedrag. En onder dit gedrag liggen onbewuste overtuigingen die mensen hebben opgebouwd over zichzelf, over anderen en over de wereld. Deze overtuigingen worden binnen een team op onbewust niveau gedeeld en gecommuniceerd. Het gedrag dat mensen vertonen, komt voort uit deze overtuigingen én leidt op den duur tot de bevestiging ervan.

Met andere woorden: cultuur is grotendeels onbewust maar zeer nadrukkelijk aanwezig in een school. Ingesleten gewoonten, oud zeer, aannames: het kan allemaal leiden tot onprofessioneel gedrag van volwassenen in en rond de school.

Uitgangspunt is dat alle gedrag is aangeleerd, en dus kan ook nieuw, professioneel gedrag worden aangeleerd. En professioneel gedrag leidt tot het  behalen van doelen van de school en tot welbevinden: van jezelf én van de ander.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling: ze gaan dus hand in hand. Of met andere woorden:

Het goed hebben met jezelf en met elkaar, én het behalen van doelen en resultaten: het zijn de pijlers onder onze begeleidingstrajecten!