Privacy-reglement

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus

Wanneer je contact met ons opneemt of diensten bij ons afneemt, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens bij ons achter. Wij zijn verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in dit privacy-reglement.

Persoonsgegevens van relaties en klanten

Nijhuis & Van Vliet verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een relatie, zoals het opvragen van informatie, het abonneren op een nieuwsbrief en/of het afnemen van onze diensten of producten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres.
Privacy-reglement Nijhuis en Van Vliet

Automatisch geregistreerde gegevens

Als gevolg van je bezoek aan deze site kunnen wij automatisch sommige of alle van de volgende gegevens registreren:

  • ip-adres (het technisch ‘adres’ van de door jou gebruikte connectie met het internet (bv. computer/smartphone/tablet, router, vpn, bedrijfsnetwerk, etc.);
  • statistische gegevens over je activiteiten op de website.
  • informatie over de door jou gebruikte apparatuur, besturingsysteem, etc.

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursvoorstellingen. Via de instellingen van je browser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Wij zijn wettelijk verplicht actief melding te maken van het gebruik van cookies. Dit doen wij door middel van een automatisch verschijnende melding bij je bezoek aan deze site. We hebben geprobeerd de overlast hiervan te beperken.

Waarom we jouw gegevens nodig hebben

Om contact met je op te nemen en om onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Alle informatie die je met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze activiteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Nijhuis & Van Vliet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nijhuis & Van Vliet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

Iedere nieuwe cliënt/opdrachtgever wordt automatisch ingeschreven voor onze periodieke nieuwsbrief.

Daarnaast kan iedere bezoeker zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief.

Afmelden is altijd en zonder opgaaf van redenen mogelijk via de website en de afmeldlink in iedere nieuwsbrief. Bovenaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen en om je af te melden.

Beveiliging

Je gegevens zijn goed beveiligd. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@www.nijhuisenvanvliet.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.nijhuisenvanvliet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken, ter bescherming van je privacy. Nijhuis & Van Vliet zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy-reglement als PDF

Onze privacy-voorwaarden zijn ook als PDF te downloaden.