Nieuws & Blog

Blog

Kleur bekennen

“Mag ik nog een laatste vraag stellen?”, vroeg een van de teamleden na onze introductie op de start van een teambegeleidingstraject: “Jullie hebben zulke verschillende achtergronden. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om samen te gaan werken?”.

Een leuke vraag. En een vraag op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling: een van de pijlers onder onze begeleidingstrajecten.

Een aantal jaar geleden kruisten onze paden zich in onze persoonlijke levens, iets wat overigens niet wil zeggen dat je het dan vervolgens ook op professioneel vlak met elkaar kunt vinden. En toch bleek dat het geval. Want ondanks onze totaal verschillende persoonlijkheden en achtergronden vielen er in ons contact puzzelstukjes op z’n plaats. Stukjes die we hebben vergaard in opleidingen, werk en in het leven zelf. Stukjes over samenwerken, over een open houding, over echt luisteren, over het faciliteren van organisaties en teams. De kern van wat ons bindt? Een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden en de kracht van mensen.

Eindeloos veel gesprekken volgden. Over wie we zijn als persoon, over wie we zijn als professional en over hoe deze aspecten doorwerken in onze professionele identiteit. Zoals Marijke Lingsma het in de inleiding van ‘Opgavegericht teamleren’ (Houtkamp, Ruijters en De Vries, 2019) verwoordt: “In interactie komt leren tot groei. Wat vinden we leuk aan ons werk en waarom? Welk werk boeit en waarom? Van welk werk krijgen we buikpijn? Wat maakt ons werk spannend? Hoe zouden wij onze toegevoegde waarde benoemen en kunnen we die vergroten? Wat hebben we dan uit te zoeken? Waarin vinden we zelf dat we goed tot ons recht komen en waarom? Wat zou onze eerste betekenisvolle stap kunnen zijn?”

Iedereen die wel eens een groep professionals samen heeft zien werken aan een opgave die er echt toe doet – zoals wij, in het onderzoeken van mogelijkheden om met elkaar samen te gaan werken – weet dat bovenstaande vragen lastige vragen zijn. Ze beantwoorden betekent het aangaan van een avontuur: het avontuur om te komen tot gemeenschappelijk beelden van ‘goed werk’; het onderzoeken van wat voor een ieder écht belangrijk is; het zoeken naar ‘common ground’, verschillen in taal, persoonlijkheid en emoties. Kleur bekennen dus, met alles wat daar bij hoort.

Onze eerste betekenisvolle stap? De officiële samenwerking tussen Nijhuis en Van Vliet, mét bijbehorende website. Het logo weerspiegelt onze samenwerking: twee verschillende personen die ieder uniek zijn en hun eigen dingen doen én tegelijkertijd samen dingen willen neerzetten. Omdat we weten en ervaren dat 1+1 keer op keer weer 3 blijkt te zijn.

Meer weten over Emily en Marieke? Lees dan de pagina Over ons.