Nieuws & Blog

Blog

Meditatie in plaats van straf

Als kinderen zich misdragen op school worden ze gestraft, bijvoorbeeld door ze na te laten blijven, in de hoek te laten zitten of ze een tijdje in een leeg lokaal te zetten. Dit uitgangspunt wordt door vrijwel iedereen als ‘normaal’ geaccepteerd. Een school in het Amerikaanse Baltimore (de Robert W. Coleman Elementary School) wil dit gebruikelijke systeem veranderen door strafmaatregelen te vervangen door meditatie.

Hoe werkt dat precies?

Scholieren die ongewenst gedrag vertonen in de klas worden daar nu naar een aparte ruimte (de “Mindful Moment Room”) gestuurd om te kalmeren. Daar krijgen ze ademhalingsoefeningen en leren ze te reflecteren op hun gedrag.

De ruimte is gedecoreerd met frisse kleuren, heeft zachte paarse kussens om op te zitten en wordt verlicht door sfeerlicht. Het staat dus in schril contrast met de gebruikelijke straffen.

De basisschool is vorig schooljaar gestart met de proef en deze werpt zeker z’n vruchten af. Er is namelijk nog geen enkele leerling geschorst sindsdien.

Lees het volgende artikel over deze nieuwe opzet: Basisschool vervangt nablijven door meditatie en bekijk onderstaande video.

Hoe zit het in ons land?

Ook in Nederland wordt hier en daar geëxperimenteerd met yoga of mindfulness of meditatie, maar nergens zo consequent als daar op die school en dus nergens met die resultaten (voor zover ik weet).

Op dit moment doet er op Facebook een filmpje de ronde over deze school in Baltimore, waarin je een globale indruk krijgt van dit programma. Op het uitgebreidere filmpje hierboven worden echter ook docenten en begeleiders geïnterviewd, zie je meer gebeuren en krijg je dus meer mee van de achtergrond en van de visie van waaruit dit programma opgezet is.

Een uitstekend initiatief, dat navolging verdient wat mij betreft.